Archiwum

  

  

Konkurs interdyscyplinarny "MŁODY INNOWATOR"
  

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (IV, V i VI klasa), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Młody Innowator 2012/2013”, który jak co roku organizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Towarzystwo Kultury Technicznej.

  

Konkurs polega na poszukiwaniu innowacyjnych pomysłów oraz wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makaty. Zachęcamy nauczycieli różnych przedmiotów do zaangażowania w pracę uczniów oraz do udzielenia pomocy merytorycznej poszukiwaczom lepszych oraz bardziej efektywnych rozwiązań.

  

Nauka nie musi być nudna! Życzymy, aby praca Młodym Innowatoram i ich opiekunom dała mnóstwo satysfakcji z proinnowacyjnych działań.

   

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu ( 139 kb)

Formularz zgłoszenia uczestnictwa ( 113 kb)

Rady dla uczestników konkursu ( 325 kb)

  

   
W dniu 18 października 2012 r. odbyło się seminarium pt. „Kierunki wykorzystania przestrzeni rolniczej na Suwalszczyźnie” w WOSiR Szelment.
  

Program seminarium dotyczył m.in. polskiej wsi widzianej oczami mieszkańców wsi, stanu zagospodarowania nieruchomości rolnych na terenie byłego województwa suwalskiego, agroturystycznego wykorzystania przestrzeni wiejskiej oraz melioracji na Suwalszczyźnie. W ramach spotkania można było również zwiedzić ośrodek chowu bydła opasowego i mini zoo.

  

Organizatorami seminarium były stowarzyszenia: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Suwałkach.

  

   
Seminarium "Ochrona krajobrazu przyrodniczego na Suwalszczyźnie"

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, Północno-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Suwałkach, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna i Wigierski Park Narodowy zapraszają na seminarium pod patronatem Starosty Suwalskiego „Ochrona krajobrazu przyrodniczego na Suwalszczyźnie” które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

  

Więcej >>>>

  

 
I EUROPEJSKIE FORUM NORMALIZACYJNE

Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych! 1 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w sali "B" Warszawskiego Domu Technika NOT, przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbędzie się I EUROPEJSKIE FORUM NORMALIZACYJNE "Korzyści wynikające z normalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

  

Karta zgłoszenia (*.doc lub *.pdf)

i szczegółowy program konferencji (*.doc lub *.pdf).

  

 
Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2011"

UW ostatnim ubiegłorocznym, 26 numerze "Przeglądu Technicznego" zapre- zentowane zostały kandydatury do tytułu Diamentowy, Złoty, Srebrny i Wyróżniony Inżynier Roku.

Lista kandydatur (*.doc lub *.pdf)

Prosimy o wybieranie tych, którzy Państwa zdaniem zasługują na tytuły i przesłanie ich na kartach pocztowych z naklejonym oryginalnym kuponem konkursowym, który został opublikowany na łamach "PT" (kupon zostanie powtórzony w numerach 1,2 i 3 roku 2012).

Karty prosimy przesłać na adres: 00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, skr. poczt. 1004. Głosować można również drogą mailową: redakcja@przeglad-techniczny.pl

  

 
Uchwała XXIV Kongresu Techników Polskich

Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Polskich wyrażają zadowolenie z faktu, że to bardzo ważne dla całej polskiej społeczności inżynierskiej wydarzenie, obejmujące swoim zakresem prawie roczny okres debat, dyskusji i działań, zmierzających do konsolidacji polskiej społeczności technicznej środowisk naukowych z wyższych uczelni i instytutów badawczych oraz gospodarczych odbywa się w czasie poprzedzającym rozpoczęcie prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

  

Więcej >>>>

  

 
Podsumowanie Konkursu "Inżynier Roku 2011" w Wilnie

W dniach 3-6 marca 2011 r. delegacja Suwalskiej Rady FSNT NOT na zaproszenie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie uczestniczyła w uroczystości podsumowania Konkursu "Inżynier Roku 2011". Delegacji  przewodniczył Jozef Walicki - Prezes SR.

Przedstawiciele SR FSNT NOT mieli możliwość zwiedzania zabytków Wilna i Targów Kaziuk Wileński oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami stowarzyszeń i przedsiębiorstw litewskich.

  

 
XXIV Kongres Techników Polskich

8 czerwca 2010 r. podczas VIII Forum Inżynierskiego w Poznaniu został uroczyście zainaugurowany XXIV Kongres Techników Polskich, którego sesja finalna odbędzie się 24-25 maja 2011 r. w Łodzi. Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie twórczych środowisk technicznych, naukowych i gospodarczych do wypracowania kierunków rozwoju Polski w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyniki tej środowiskowej dyskusji chcemy zaprezentować na europejskim spotkaniu SUMMIT (październik 2011).

 

Więcej >>>>

 

 


akcelerator

INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

DWUETAPOWE WSPARCIE POMYSŁÓW INNOWACYJNYCH

Suwalska Rada FSNT NOT podpisała umowę z Centrum Innowacji NOT na realizację zadań „Akceleratora Innowacji NOT” w ramach Projektu pt. „Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych”.  

 

Akcelerator został powołany przez udziałowców Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT oraz SATUS Venture w celu inicjowania działalności innowacyjnej, służy identyfikacji innowacyjnych pomysłów oraz weryfikacji ich potencjału rynkowego, a następnie inwestuje w spółki na bazie tych pomysłów.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na poniższe strony internetowe:

www.suwalki.not.org.pl

www.ainot.pl.

 
MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT

Zarząd Główny 4 lutego br. zatwierdził regulamin tego konkursu. Konkurs będzie realizowany dwuetapowo: I etap – eliminacje przeprowadzane przez Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT i II etap – finał organizowany przez Zarząd Główny FSNT-NOT. Zgłoszenia kandydatów do pierwszej ogólnopolskiej edycji wznowionego konkursu „Mistrz Techniki FSNT-NOT” będą przyjmowane do końca 2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom jest planowane podczas finalnej Sesji XXIV Kongresu Techników Polskich (Łódź, maj 2011 r.).

Regulamin konkursu Mistrz Techniki FSNT-NOT
Zgłoszenie do konkursu Mistrz Techniki FSNT-NOT
  

 
KONKURS MŁODY INNOWATOR 2010-2011 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (IV, V i VI klasa), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji konkursu „Młody Innowator 2010/2011”, który jak co roku organizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Więcej >>>>

 

   
WIRTOTECHNOLOGIA
Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx" jako partner merytoryczny targów III WIRTOTECHNOLOGIA 2010 organizuje 18 i 19 XI 2010 na targach EXPO Silesia w Sosnowcu:

 

1/ PANEL DYSKUSYJNY "Technologie CAx, a potrzeby innowacyjnej gospodarki" z udziałem instytucji odpowiedzialnych za innowacyjna gospodarkę oraz serię 24 Wykładów nt. najnowszych technologii CAx;

szczegóły: program wykładów oraz WITRTOTECHNOLOGIA

 

2/ WYSPĘ PLAKATOWĄ

 

3/ Warsztaty inżynieria odwrotna, 20 XI w Siewierzu

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE INŻYNIERÓW, jeden dzień na targach to lekcja

nowoczesności i droga do poziomu krajów rozwinietych technologicznie.

wszystkie szczegóły, programy minutowe na http://www.procax.org.pl/news.php

 
Projekt "Profesjonalizm i kultura kulinarna" 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

Informujemy, że dnia 20-07-2010 r. zakończyła się rekrutacja do projektu pt. "Profesjonalizm i kultura kulinarna" w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

  

        Szkolenie rozpoczynamy 07-08-2010 r. Uczestnictwo w nim to przede wszystkim szansa na zdobycie nowych i poszerzenie dotychczasowych umiejętności. To sposób na efektywne wykorzystanie wolnego czasu oraz okazja do wymiany doświadczeń.

 

VIII FORUM INŻYNIERSKIE

"Zaawansowane technologie motorem wzrostu gospodarczego"

8 czerwca 2010 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Targów Innowacje - Technologie - Maszyny ITM Polska, odbędzie się VIII Forum Inżynierskie pod hasłem: "Zaawansowane Technologie Motorem Wzrostu Gospodarczego".

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: (87) 566-54-22.

ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

W dniach 8 - 10 września 2010 r. odbędzie się pod patronatem Marszałka Senatu RP, pana Bogdana Borusewicza, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Zjazd jest kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez Federację SNT-NOT oraz wielu inicjatyw organizacji polonijnych i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Organizatorami Zjazdu są Politechnika Warszawska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

 

więcej >>>

  

Projekt "Profesjonalizm i kultura kulinarna"  (zamieszczono 01.06.2010 r.)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej

  

z dniem 7 czerwca 2010 r. rozpoczyna rekrutację do Projektu

„Profesjonalizm i kultura kulinarna”

w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

  

  

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

 

1. zamieszkują gminę wiejską, miejsko-wiejską lub miasto do 25 tys. mieszkańców w powiecie augustowskim, sejneńskim lub suwalskim,

2. mają status rolnika bądź status osoby nieaktywnej zawodowo.

  

  

Program szkolenia obejmuje:

  

1. zajęcia z informatyki w wymiarze 15 godzin – nauka programu MS Word, obsługa wyszukiwarek internetowych oraz konta bankowego,

2. lektorat z języka angielskiego w wymiarze 15 godzin – nauka słownictwa niezbędnego w pracy na komputerze oraz w kontaktach z turystami,

3. zajęcia z podstaw prawa w wymiarze 6 godzin – zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi własnej działalności usługowej,

4. warsztaty z aranżacji potraw oraz stołów w wymiarze 24 godzin – sztuka przyozdobienia stołów na bankiety oraz przyjęcia okolicznościowe, estetyczne podawanie potraw, standardy etykiety stołowej.

     

  

Chętni do udziału w szkoleniu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  

1. karty rekrutacyjnej,

2. zaświadczenia z KRUS (rolnicy) bądź oświadczenia o statusie osoby nieaktywnej zawodowo (osoby nieaktywne zawodowo).

  

  

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY.

  

Rekrutacja trwa do 20 lipca 2010 r.

  

Serdecznie zapraszamy.

  

  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Profesjonalizm i kultura kulinarna” oraz pozostałe dokumenty można pobrać poniżej lub odebrać w Biurze Projektu.

  

  

Dokumenty do pobrania:

  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (120 kb)

Karta rekrutacyjna (49 kb)

Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo   (32 kb)

  

  

Więcej informacji można uzyskać:

  

w Biurze Projektu przy ul. 1-go Maja 15, pokój nr 14

oraz drogą telefoniczną pod nr 87 566 54 21.

  

Nowa edycja Konkursu o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

(zamieszczono 17.05.2010 r.)

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do XVIII edycji Konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca 2010 r. Szersze informacje na ten temat w zakładce Konkurs Lityńskiego.        
 

Oferta szkoleń obowiązkowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Więcej informacji w zakładce szkolenia

Szkolenie pt. "Ochrona ginących zawodów - kultywowanie tradycji
w budownictwie lokalnym i wytwarzanie pamiątek"
 
Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Suwalska Rada FSNT NOT zakończyła szkolenie warsztatowe do projektu: "Ochrona ginących zawodów - kultywowanie tradycji w budownictwie lokalnym i wytwarzanie  pamiątek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące warsztaty praktyczne:
  obróbka drewna i metalu,
  ceramika i gobeliniarstwo.
 
Zakończenie warsztatów nastąpiło 29-11-2009 r.
  

XVII edycja Konkursu o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

Dnia 16 września 2009 roku w Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyła się uroczystość podsumowania XVII edycji Konkursu o nagrodę im. A. Lityńskiego.

 

więcej >>>

 

Posiedzenie Zarządu Suwalskiej Rady FSNT NOT
Zarząd Suwalskiej Rady FSNT NOT w dniu 22 czerwca 2009 r. podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001. Ponadto zadecydowano o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko-Augutowskie" oraz "Podlaskiego Partnerstwa dla eRozwoju".
   

Walne Zgromadzenie Suwalskiej Rady FSNT NOT  

   

Dnia 17 kwietnia 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Suwalskiej Rady FSNT NOT. Prezes Suwalskiej Rady FSNT NOT Kol. Józef Walicki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w 2008 r. oraz plan działalności na 2009 r. Podjęte zostały uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi SR absolutorium za rok 2008 oraz zatwierdzenia bilansu Suwalskiej Rady za rok 2008. Ponadto Walne Zgromadzenie SR jednogłośnie  opowiedziało się za przystąpieniem do Lokalnej Grupy Działania Sejneńszczyzna, której współtwórcą jest Suwalska Rada. 

W posiedzeniu uczestniczył Pan Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski, który uhonorował prezesa Suwalskiej Rady Kol. Józefa Walickiego Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto 3 osoby: Kol. Wojciech Faliński, Wojciech Szczepkowski oraz Marek Wasilewski uhonorowani zostali Srebrną Odznaką Honorową NOT.

   

   

Wizyta Sekretarza Generalnego NOT

             Dnia 13 marca br. Suwalską Radę FSNT NOT odwiedził nowo wybrany Sekretarz Generalny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT mgr inż. Jerzy Gumiński. Kolega Gumiński spotkał się z prezesem i dyrektorem SR FSNT NOT oraz poznał personel biura Suwalskiej Rady. Sekretarz Generalny NOT interesował się stanem technicznym Domu Technika, sytuacją finansową Suwalskiej Rady oraz problemami związanymi z podziałem administracyjnym kraju. Na zakończenie wizyty odwiedził Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku.

  

   

Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT

Dnia 11 grudnia 2008 r. w warszawskim Domu Technika odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Krajowej FSNT-NOT. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowe władze Federacji na kadencję 2008-2012:
  

Prezes:

Ewa Mańkiewicz Cudny

 

Wiceprezesi:

Janusz Dyduch

Stefan Góralczyk

Marian Jerzy Nasiadko

Tadeusz Pawłowski

Józef Szczepan Suchy

 

Sekreterz Generalny:

Jerzy Gumiński

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Edward Ludera

Członkowie:

Andrzej Barski

Wojciech Fonder

Grażyna Król

Jan Lemański

Jarosław Palenik

Stanisław Petrykowski

 

   
Konkurs "Młody Innowator"  
 

      Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie rozpoczęła II edycję Ogólnopolskiego Konkursu „MŁODY INNOWATOR”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.   

  

Więcej >>>

 

     

POWRÓT

  

  

  

  

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA