Konkurs o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

  

A.Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy   Procedura    Laureaci

  


 

Alfred Lityński

  

 

Alfred Lityński (1880-1945)

Urodzony 16 września 1880 roku w Bielgradzie nad Dniestrem(obecnie Bilhorod Dnistrowskij, Ukraina). Szkołę średnią ukończył w Rydze. Studiował na Uniwersytecie Dorpackim (Tartu, Estonia) i Jagiellońskim. W 1913 roku uzyskuje stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

W roku 1920 Instytut Biologii Doświadczalnej powierzył A. Lityńskiemu zorganizowanie Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, powołując go na stanowisko kierownika Stacji. Nominacja ta nie była przypadkowa – już w tym czasie A. Lityński był znanym i cenionym hydrobiologiem o dużych zdolnościach organizacyj- nych.

 

 

Przez pierwsze 7 lat istnienia kierowana przez Alfreda Lityńskiego stacja mieściła się w małym drewnianym budynku (Płociczno), oddalonym o 2 km od jeziora.

W 1928 r. Stacja została przeniesiona do nowego, murowanego budynku w Starym Folwarku, w którym funkcjonowała do II Wojny Światowej. W 1924 r. Alfred Lityński habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał tytuł docenta hydrobiologii.

Dorobek naukowy A. Lityńskiego to 38 publikacji, z czego 28 pochodzi z okresu wigierskiego. Na szczególną uwagę zasługuje ukazujące się od 1926 r. „Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa” oraz podręcznik akademicki „Hydrobiologia ogólna”.

Wigierska Stacja Hydrobiologiczna, dzięki osobowości jej kierownika, stała się nie tylko instytucja badawczą, ale również szkołą polskich hydrobiologów, którzy korzystając z gościnności Stacji stawiali tutaj pierwsze kroki w samodzielnej pracy naukowej, mając do dyspozycji urządzenia Stacji, najbogatszą w kraju bibliotekę hydrobiologiczną, wspaniały teren badań i życzliwą opiekę ze strony Alfreda Lityńskiego. W ciągu 19 lat kierowania tą placówką postawił ją w rzędzie przodujących instytucji tego typu w Europie.

Kres działalności Stacji przyniosła II Wojna Światowa. Urządzenia Stacji zostały zniszczone, z cennej biblioteki ocalały pojedyncze egzemplarze. Większość pracowników zginęła. Po wojnie próby reaktywowania Stacji Wigierskiej nie powiodły się.

Alfred Lityński – wielki uczony i patriota - zmarł 25 marca 1945 r. w drodze do obozu karnego w głębi ZSRR.

                              

                                          więcej o Alfredzie Lityńskim >>

                                          więcej o działalności Stacji Hydrobiologicznej >>

      

  

  


  

A.Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy   Procedura    Laureaci

  


  

  

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA