Zakres działalności

  

  

1. Seminaria naukowo-techniczne

 

2. Konferencje naukowo-techniczne

 

3. Działalność szkoleniowa

 

szkolenia energetyczne na stanowisko dozoru i eksploatacji

kursy dla elektroenergetyków na pomiary elektryczne

kursy przekwalifikujące na robotnika elektroenergetyka

kursy i szkolenia bhp w pełnym zakresie szkolenia udzielania pomocy przedlekarskiej

szkolenia dla osób obsługujących urządzenia wielkiej częstotliwości

kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

kontakt: mgr Joanna Wilk – tel. 87 566 54 21, fax 87 566 54 22

e-mail: uslugi.not.suwalki@onet.pl

 

4. Usługi techniczne i techniczno-ekonomiczne

 

opinie i orzeczenia techniczne

certyfikaty zgodności z normami

doradztwo techniczno-organizacyjne

wyceny nieruchomości i ruchomości

opracowania z zakresu

- ochrony środowiska

- geologii i hydrologii

- rozwoju zrównoważonego

biznesplany i studia wykonalności inwestycji

projekty techniczne, nadzory autorskie i inwestorskie

 

kontakt: Dyrektor mgr Agnieszka Kojak – tel./fax 87 566 54 22

e-mail: notsuwalki@poczta.onet.pl

  

   

   

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA