Szkolenia energetyczne

  

  

Harmonogram szkoleń na 2019 r.

  

L.p. Nazwa szkolenia Liczba

godzin

Cena

(zł)

Termin
1. Kurs z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – grupa 1 22 390

21, 22, 23, 24
sierpnia
(min. 5 osób)

2. Kurs dla osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe – grupa 1 50 600 do

uzgodnienia

(min. 6 osób)

3. Kurs podstawowy na palacza CO – grupa 2 40 550 do

uzgodnienia

(min. 5 osób)

4. Seminarium / Kurs z eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego
grupa 2
8 150 do

uzgodnienia

(min. 5 osób)

5. Seminarium / Kurs z obsługi autoklawów
grupa 2
8 150 do

uzgodnienia

(min. 5 osób)

6. Seminarium / Kurs z eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego
grupa 3
8 150 do

uzgodnienia

(min. 5 osób)

7. Seminarium / Kurs z obsługi urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0,1 MHz do 300 MHz 8 150 do

uzgodnienia

(min. 5 osób

  

Zajęcia w ramach Seminarium kursu z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego odbywają się w środy, czwartki i piątki o godz. 15.10

oraz w soboty o godz. 8.00
 

Terminy seminariów oraz kursów mogą ulec zmianie.

  Osoby indywidualne powinny uiścić opłatę za seminarium/kurs przed rozpoczęciem szkolenia zajęć oraz przedstawić dowód wpłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia seminarium/kursu.

  

Miejsce szkolenia: ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki

Dane do przelewu:

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
BS Rutka Tartak, nr konta 24 9367 0007 0010 0015 3155 0001

 

UWAGA

  

Firmy , które kierują swoich pracowników na przeszkolenie prosimy o przekazanie pisma przewodniego z następującymi danymi:

* imię/imiona i nazwisko pracownika,

* dane do wystawienia faktury (nazwa, adres, NIP),

* osoba do kontaktu w sprawie seminarium i jej numer telefonu.

Pismo można przesłać drogą elektroniczną, faksem bądź przynieść osobiście.

  

Osoby indywidualne prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa osobiście bądź drogą elektroniczną lub telefoniczną. Należy podać swoje imię/imiona i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.

  

Osoby indywidualne powinny uiścić opłatę za seminarium/kurs przed rozpoczęciem szkolenia oraz przedstawić dowód wpłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia seminarium/kursu.

W przypadku pytań chętnie udzielimy dodatkowych informacji /dane poniżej/.

  

Kontakt :

E-mail: uslugi.not.suwalki@onet.pl

Faks: 87 566 54 22

Telefon: 87 566 54 21

Egzamin kwalifikacyjny

  

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych
 

– grupa 1:
28 sierpnia 2019 r., godz. 15.30
  

Uwaga! Terminy seminariów, kursów oraz egzaminów mogą ulec zmianie.

Osoby indywidualne powinny uiścić opłatę za seminarium przed rozpoczęciem szkolenia oraz przedstawić dowód wpłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia seminarium.

  

Miejsce: ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki

Koszt egzaminu: 225 zł brutto
– płatne z góry na konto
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Suwałkach
PKO S.A. II/Suwałki nr 57 1240 3363 1111 0000 2800 2905

Uwaga! Terminy seminariów oraz egzaminów mogą ulec zmianie.

  

Firmy , które kierują swoich pracowników na przeszkolenie bądź egzamin prosimy o przekazanie pisma przewodniego z następującymi danymi:

* imię/imiona i nazwisko pracownika,

* dane do wystawienia faktury (nazwa, adres, NIP),

* osoba do kontaktu w sprawie seminarium/egzaminu i jej numer telefonu.

Pismo można przesłać drogą elektroniczną, faksem bądź przynieść osobiście.

  

Osoby indywidualne prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa osobiście bądź drogą elektroniczną lub telefoniczną. Należy podać swoje imię/imiona i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.

  

Osoby indywidualne powinny uiścić opłatę za seminarium przed rozpoczęciem szkolenia oraz przedstawić dowód wpłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia seminarium.

Kontakt:

E-mail: uslugi.not.suwalki@onet.pl

Faks: 87 566 54 22

Telefon: 87 566 54 21

  

Materiały do pobrania:

Formularze zamieszczone poniżej należy wydrukować dwustronnie (na pierwszej stronie wniosek, na drugiej stronie protokół).

  

Wniosek na uprawnienia D grupa 1 (87 kb)

Wniosek na uprawnienia D grupa 2 (86 kb)

Wniosek na uprawnienia D grupa 3 (88 kb)

Wniosek na uprawnienia E grupa 1 (82 kb)

Wniosek na uprawnienia E grupa 2 (84 kb)

Wniosek na uprawnienia E grupa 3 (85 kb)

  

   

   

   

   

© 2008 - 2019 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA