Szkolenia z zakresu BHP

  

  

Harmonogram szkoleń z zakresu BHP w 2019 roku

  

L.p.

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

Termin

1.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

16

do uzgodnienia

2.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

8

do uzgodnienia

3.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

8

do uzgodnienia

4.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

32

do uzgodnienia

5.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

16

do uzgodnienia

6.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców pełniących zadania służby bhp

64

po zebraniu grupy

 

Terminy mogą ulec zmianie.

  

  

Organizujemy również szkolenia na zlecenie przy minimum 5-osobowej grupie w uzgodnionym terminie, również w siedzibie Pracodawcy.

 

Przypominamy, że szkolenie okresowe jest obowiązkowe dla:

  1. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat;
  2. pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat;
  3. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 3 lata;
  4. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników nie rzadziej niż raz w roku;
  5. pracowników inżynieryjno-technicznych nie rzadziej niż raz na 5 lat;
  6. służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Miejsce szkolenia: Dom Technika lub siedziba Pracodawcy

 

Firmy, które kierują swoich pracowników na przeszkolenie prosimy o przekazanie pisma przewodniego z następującymi danymi:

* imię/imiona i nazwisko pracownika,

* dane do wystawienia faktury (nazwa, adres, NIP),

* osoba do kontaktu w sprawie szkolenia i jej numer telefonu.

Pismo można przesłać drogą elektroniczną, faksem bądź przynieść osobiście.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

E-mail: uslugi.not.suwalki@onet.pl

Telefon: 87 566 54 21

Faks: 87 566 54 22

  

   

   

   

   

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA