Ośrodek Innowacji

  

  

Ośrodek Innowacji NOT w Suwałkach istnieje od 2005 r. i zajmuje się działaniami na rzecz wsparcia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2010 r. prowadzimy regionalną promocję projektu „Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych” w ramach którego funkcjonuje Akcelerator Innowacji NOT.

  

W ramach działalności Ośrodka świadczymy:

  

1. Usługi doradczo – konsultingowe

- informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego i wewnętrznego

- informacje związane z tematyką dostępnych programów pomocowych

- informacje o tym jak korzystać z instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw

- porady w dziedzinie m.in. marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, eksportu i jakości

  

2. Usługi wspierające (informacyjne)

- promowanie innowacyjnych przedsięwzięć

- pomoc w opracowywaniu wniosków o kredyt

- kojarzenie partnerów gospodarczych MŚP z uczelniami, bankami, placówkami badawczymi

- organizowanie przeglądów zrealizowanych projektów

  

3. Usługi szkoleniowe

- organizowanie szkoleń według potrzeb – ogólne i branżowe

   

   

Kontakt:

mgr Joanna Wilk

tel. 87 566 54 21, fax 87 566 54 22

uslugi.not.suwalki@onet.pl  

  

  

  

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA