Organizatorzy i patronat nad Konkursem

  

A.Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy   Procedura    Laureaci

  


 

Organizatorzy:

  

         1. Kapituła Konkursu
2. Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
3. Wigierski Park Narodowy

    WPN »

4. Polski Związek Wędkarski – oddział w Suwałkach

    PZW Suwałki »

  5. Inspektorat Ochrony Środowiska w Suwałkach

    WIOŚ w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach »

  

6. Departamenty Ochrony Środowiska Urzędów Marszałkowskich w Białymstoku i Olsztynie

   UM w Białymstoku »          UM w Olsztynie »

7. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Białymstoku i Olsztynie

    RDOŚ w Białymstoku »          RDOŚ w Olsztynie »

  

8. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Białymstoku i Olsztynie

   WIOŚ w Białymstoku »          WIOŚ w Olsztynie »

  

9. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Olsztynie

    WFOŚiGW w Białymstoku »          WFOŚiGW w Olsztynie »

10. Rady FSNT NOT w Białymstoku, Elblągu, Łomży i Olsztynie.

  

  

  

Patronat nad konkursem obejmowali:

  

W roku 1997  – Marszałek Województwa Suwalskiego,
w roku 1998  – Wojewoda Suwalski
od roku 1999  – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

   oraz Marszałkowie województw podlaskiego i warmińsko-

   mazurskiego

  

  


  

A.Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy   Procedura    Laureaci

  


  

© 2008 - 2018 SRFSN-T NOT Suwałki, webmaster: KAJA